Udlejning

Skydedage:

Udlejnings kurv

Dine produkter
Samlet udlejning

Subtotal

-

Moms

-

I alt inkl. moms

-

Beløbet kunne ikke udregnes. Kontakt Goecker for et tilbud

Videre

Hos Goecker kan du leje det du lige står og mangler – uanset, om du mangler fuld udrustning eller har brug for at supplere dit eget udstyr med en ekstra lampe eller et specielt objektiv.
Vi har kun udstyr i topkvalitet i vores udlejningssortiment. Her på siden kan du se en oversigt over sortimentet, men spørg hvis der er udstyr du ikke kan finde i listen, måske kan vi klare det alligevel.
Hovedparten af vores udlejningsudstyr har til huse i København, men vi sender gerne udstyret til Sjælland, Fyn og Jylland. Selvom det involverer transportdage, betaler du kun for de dage du har udstyret 

Her på siden kan du beregne hvad det koster at leje flere dage. Jo længere tid du lejer, des billigere bliver lejen pr. dag. Se tabellen nederst på siden.

Se vores lejebetingelser her

Kategori

Producent

30 ud af 234 produkter

Nogle gange er det sund fornuft at leje frem for at eje

Weekend-deal
Prøv for eksempel vores weekend-deal, hvor du kan hente udstyret fredag efter kl. 9 og returnere det mandag inden kl. 10, men nøjes med at betale for 1,5 dag.

Just in case!
Skal du afsted på et vigtigt job, hvor det vil være katastrofalt hvis dit kamera ikke virker, så kan du leje et back-up kamera hos Goecker til en fordelagtig pris. Du betaler kun 25% af den normale lejepris hvis du ikke bruger kameraet, men naturligvis normal lejepris hvis kameraet har været i brug.

Testing
Overvejer du at købe ny udrustning, men vil gerne teste udstyret inden køb, har vi en god løsning:
Du lejer den udrustning du overvejer at købe til normal pris og tester på et relevant job. Køber du derefter tilsvarende udstyr hos Goecker indenfor 14 dage efter udløbet af lejeperioden, får du leje-udgiften retur. Dog maks. 7 skyde-dage.

Service back-up
Har du købt udstyr hos Goecker som skal ind til reparation, kan du leje det samme eller tilsvarende udstyr hos os til normal lejepris, fratrukket en rabat på 50 %, imens dit udstyr er til service.

Vær beredt!
Vi kan desværre ikke garantere, at vi altid har nok udlejnings-udstyr til rådighed, så der kan være perioder hvor vi ikke kan imødekomme efterspørgslen.
Kontakt derfor Jacob Rasmussen på jbr@goecker.dk eller tlf: 35 86 51 17​ for tidlig booking af lejeudstyr.

Kunder som ikke er kendte kontokunder hos Goecker, vil blive bedt om indbetaling af depositum før udlejning.

Tabel for udregning af leje over flere dage:

1 dag = 1 x 1 dags pris  15 dage = 4,5 x 1 dags pris
2 dage = 1,5 x 1 dags pris  16 dage = 4,8 x 1 dags pris 
3 dage = 2 x 1 dags pris  17 dage = 5,1 x 1 dags pris  
4 dage = 2,4 x 1 dags pris  18 dage = 5,3 x 1 dags pris 
5-7 dage = 2,7 x 1 dags pris  19-21 dage = 5,5 x 1 dags pris
8 dage = 3 x 1 dags pris  22 dage = 5,7 x 1 dags pris  
9 dage = 3,3 x 1 dags pris  23 dage = 5,9 x 1 dags pris  
10 dage = 3,6 x 1 dags pris  24 dage = 6,1 x 1 dags pris
11 dage = 3,9 x 1 dags pris  25 dage = 6,3 x 1 dags pris 
12-14 dage = 4,2 x 1 dags pris  26-31 dage = 6,5 x 1 dags pris 

 

Lejebetingelser

§ 1: Inden denne aftales indgåelse har Goecker undersøgt det udlejede, hvis tilstand og egenskaber ikke har givet anledninger til bemærkninger.

Fra det lejede er overbragt til lejer, påtager lejer sig enhver risiko i forbindelse med det lejedes benyttelse. Lejer har ikke adgang til at kræve nogen form for erstatning, herunder driftstab eller til at hæve nærværende aftale, hvis det lejede er man­gelfuldt eller ikke svarer til lejers forudsætninger.

§ 2: Det lejede leveres til lejer på den angivne adresse.

Det lejede må ikke uden skriftlig aftale forlade Danmark.

§ 3: Lejer er forpligtet til at opbevare og vedligeholde det lejede forsvarligt, således at det lejede ikke forringes, ødelægges eller bortkommer.

Det lejede må ikke anvendes udækket under påvirkninger af sne, regn, hagl samt under ekstreme kulde og varme forhold. Lejer er ansvarlig for enhver skade, herunder også brand og/eller tyveri.

§ 4: Goecker er berettiget til, når som helst, at kræve det lejede forevist på stedet.

Såfremt Goecker forlanger det, er lejer forpligtet til at dokumentere forsikringsdækning, eller at betale forsikringspræmie for en af Goecker i eget navn tegnet fuld kaskoforsikring for det lejede.

§ 5: Depositum tjener til sikring for ethvert krav fra Goecker, i forbindelse med misligholdelse af indgået lejekontrakt.

§ 6: Ved sin underskrift på nærværende kontrakt garanterer lejer for, at det lejede ikke nu eller senere installeres i eller betragtes som tilbehør til fast ejendom, således at det lejede omfattes af tinglysninglovens bestemmelser herom.

§ 7: I tilfælde af misligholdelse er Goecker berettiget til at kræve det lejede udleveret i kontraktmæssig stand, at kræve betaling med tillæg af rente og eventuelle omkostninger for forfalden ikke-erlagt leje og depositum.

At kræve erstatning for ethvert tab, der er forbundet med misligholdelsen.

Ved misligholdelse forstås bl.a.:

at lejer ikke behandler det lejede behørigt

at lejer ikke holder det lejede i forsvarlig og forsikret stand

at lejer iøvrigt tilsidesætter sine forpligtelser overfor Goecker

I tilfælde af lejers misligholdelse af nærværende lejekontrakt skal nærværende lejekontrakt tjene som tvangsfuldbyrdelses­grundlag i medfør af retsplejelovens § 478, nr. 5.

Som værneting er aftalt Københavns byret.

§ 8: Ved sin underskrift på denne lejekontrakt, erklærer lejer at have gennemlæst og forstået Goeckers almindelige lejebetingelser.